Våtmark

Obekväm folkmusik, främst ful- & snuskvisor samt folkmusikteater /Sandra Berggren, Nina Grigorjeva

Traditional Swedish dirty songs /Sandra Berggren, Nina Grigorjeva

Duo Fabula

Nordisk folkmusik och tidig musik på flöjt och harpa /Jana Langenbruch, Nina Grigorjeva

Peaceful and dreamlike music on harp and recorders, own arrangements of traditional Scandinavian folktunes and early music /Jana Langenbruch, Nina Grigorjeva

Kviga

Folkmusiktrio med fokus på arbetsmusik från förr /Ida Hellsten -  sång och bas, Nina Grigorjeva - sång och folkliga flöjter, Lovis Jacobsson - sång och stränginstrument

Trio performing old traditional work songs  /Ida Hellsten - vocals and base, Nina Grigorjeva - vocals and flutes, Lovis Jacobsson - vocals and plucked instruments

Eir

Modern folkmusik på harpa, nyckelharpa och sång /Nina Grigorjeva, Johan Lång

Contemporary Swedish folk music with a touch of fantasy on harp, nyckelharpa and vocals /Johan Lång, Nina Grigorjeva

Narcissisterna

Visprojekt med Kim Persson

Några av mina tidigare ensembler / projekt

A selection of my earlier projects