Eir

Modern folkmusik på harpa, nyckelharpa och sång /Nina Grigorjeva, Johan Lång

Contemporary swedish folk with a touch of fantasy on harp, nyckelharpa and vocals /Johan Lång, Nina Grigorjeva

Våtmark

Obekväm folkmusik, främst ful & snuskvisor med också folkmusikteater /Sandra Berggren, Nina Grigorjeva

Traditional Swedish dirty songs /Sandra Berggren, Nina Grigorjeva

Duo Fabula

Nordisk folkmusik och tidig musik på flöjt och harpa /Jana Langenbruch, Nina Grigorjeva

Peaceful and dreamlike music on harp and recorders, own arrangements of traditional scandinavian folktunes and early music /Jana Langenbruch, Nina Grigorjeva

The Landless Lost

Improvisation över gränserna /Christine Cooper, Nina Grigorjeva

Live improvisations inspired by Lithuanian sutartines, Finnish runo song, Russian reed pipe traditions and more /Christine Cooper, Nina Grigorjeva

Några av mina tidigare ensembler / projekt