Nina Grigorjeva

Nina Grigorjeva är en multiinstrumentalist och låtskrivare med folkmusik som utgångspunkt. Med harpa, flöjt och sång skapar hon storslagna sagolika landskap och tar med lyssnaren på en resa till en annan tid och plats.

Nina is a multi-instrumentalist and composer primarily in the folk music genre. Through her compositions on the harp, flutes and voice, she creates a contemplative and melancholic landscape that envelops the listener and brings forth memories of a different time and place.

Sagt om Ninas nysläppta soloskiva "Man måste ingenting": (LIRA, Nordens största tidning om jazz, visa, folk- och världsmusik):

”Hennes sångröst är ibland som en ettrigare släkting till Annika Norlin där hon sjunger om tunga ämnen som ångest, relationsproblem, psykisk ohälsa, terapi, medicinering och utanförskap. …
Mån måste ingenting är ett modigt soloprojekt som friskar upp i likriktningens musik-Sverige”

Said about Nina's latest solo album: (LIRA, the largest Nordic magazine on jazz, folk and world music):

"Her singing voice is sometimes like a closer relative of Annika Norlin where she sings about heavy topics such as anxiety, relationship problems, mental illness, therapy, medication and exclusion. ...
Mån måste ingenting is a brave solo project that refreshes the uniformity of music in Sweden."

  

 

Välkommen

Välkommen till www.ninamusiker.com.

Facebook

Nyhetsbrev

ninamusiker@gmail.com

+46 (0)76 6317585

INSTAGRAM

FACEBOOK

SPOTIFY

SOUNDCLOUD

Designed by Ali Han