Nina Grigorjeva är en multiinstrumentalist och låtsktrivare med folkmusik som utgångspunkt. Med harpa, flöjt och sång skapar hon storslagna imaginära landskap och tar med lyssnaren på en resa till en annan tid och plats.

Nina is a multi instrumentalist and composer primarily in the folk music genre. Through her compositions on the harp, flutes and voice she creates a contemplative and melancholic landscape that envelopes the listener and brings forth memories of a different time and place.