Nina Grigorjeva

Duo Fabula

 

Duo Fabula

 

Duo Fabula spelar folkmusik och tidig musik på harpa, flöjter och sång.

Duo Fabula har sedan starten 2009 genomfört ett flertal turnéer i Sverige, Tyskland och Nederländerna.

Duo Fabula spelar konserter för barn och vuxna, leder kurser, sätter upp barnföreställningar och underhåller på olika evenemang.

Duo Fabula består av Jana Langenbruch och Nina Grigorjeva, som båda har sin bas i Stockholm.

 

Duo Fabula performs traditional scandinavian folk music and early music on harps, flutes and vocals.

Duo Fabula has since 2009 toured in Sweden, Germany and the Netherlands.

Duo Fabula offers concerts, children´s plays and workshops.

Duo Fabula consists of Jana Langenbruch and Nina Grigorjeva, both living in Stockholm.

 

 

Konsertprogram

Lugn och stillsam musik på harpa, sång och blockflöjter. Jana Langenbruch och Nina Grigorjeva spelar egna arrangemang av nordisk folkmusik och tidig musik.

 

Concert program

Peaceful and dreamlike music on harp and recorders. Jana Langenbruch and Nina Grigorjeva play their own arrangements of traditional scandinavian folktunes and early music.

 

Barnföreställningen "Kejsarens näktergal"

I kejsarens oändligt stora trädgård finns allt man kan önska sig. Där finns de vackraste blommorna och de ovanligaste djuren. Ändå är det finaste som finns där en liten grå fågel med sin fantastiska sång. Men när kejsaren får en mekanisk fågel så väljer han att lyssna på den istället för den äkta fågelsången. Han kan inte sluta lyssna på den konstgjorda näktergalens sång, men vad händer när den mekaniska fågeln slits ut och tystnar?
“Kejsarens näktergal”, efter en saga av H.C. Andersen, är en musik- och teaterföreställning för hela familjen. Den majestätiska kejsaren spelar harpa, väsiga låga åspipor låter som döden och höga flöjttoner förvandlas till näktergalens sång. De fantastiska handsydda kostymerna och den stämningsfulla rekvisitan gör föreställningen än mer oförglömlig.

 

Children show "The Emperor's Nightingale"

The Emperor's infinitely large garden has everything you could wish for. There are the most beautiful flowers and the rarest animals. Yet a small gray bird with its stunning vocals is really its greatest treasure. But when the emperor is offered a mechanical bird he chooses to listen to it instead of the real birdsong. He can’t stop listening to the artificial nightingale's song, but what happens when the mechanical bird wear out and fall silent ?
"The Emperor's Nightingale ", after a story by Hans Christian Andersen is a music and theater for the whole family. The majestic Emperor plays harp, whispering wooden pipes sounds like death and high flute tones turn into the nightingale song. The stunning hand-sewn costumes and atmospheric properties makes the show even more unforgettable.

 

Barnkonsert (30 min)

Hur låter en flöjt utan hål? Är pilbågen egentligen en harpa? Och hur udda kan en blockflöjt se ut? Följ med en spännande upptäcktsfärd med oss som berättare.
En kortare konsert för barn i skolåldern.

 

Children concert (30 min)

What does a flute without fingerholes sounds like? Does the harp come from bow and arrows? And how odd can a recorder look like? Take an exciting journey and discover the World of music with us as storytellers .
A short concert for school-age children.

 

Kurs i svensk folkmusik

Under kursen lär vi ut låtar på gehör med stämmor, ackord och fullständiga arrangemang. Vi berättar om den svenska  folkmusiktraditionen och pratar om sväng, rytmkänsla och spel till dans. Vi anpassar  kursen efter gruppens nivå och instrumentarium. Kursen kan hållas på svenska, tyska och engelska.
Course in Swedish folk music

During the course we teach songs by ear together with harmonies , chords and complete arrangements. We talk about the Swedish folklore tradition, swing , rhythm and teach how to accompany folk dancing . We adapt the course to the level of the participants and the instruments available. The course can be held in Swedish, German or/and English.

 

VIDEO

 

Välkommen

Välkommen till www.ninamusiker.com.

Facebook

Nyhetsbrev

ninamusiker@gmail.com

+46 (0)76 6317585

INSTAGRAM

FACEBOOK

SPOTIFY

SOUNDCLOUD

Designed by Ali Han